فروشگاه گروه قطعات خودرو حسن نژاد فقط یک شرکت نیست. گروه قطعات خودرو حسن نژاد یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در گروه قطعات خودرو حسن نژاد به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی گروه قطعات خودرو حسن نژاد، جزو بهترین های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت گروه قطعات خودرو حسن نژاد تلاش می‌کنید.

فرایند استخدام در گروه قطعات خودرو حسن نژاد

فرصت های شغلی